ردکارنت فریز شده (بسته 500 گرمی)

فروش ردکارنت فریز شده
  • کیلوگرم
  • مناسب سالاد ها، غذاها، آبمیوه و اسموتی (قابل استفاده در خانه و آبمیوه فروشی ها)
موجود
125,000 تومان

ارسال سریع و مطمئن
ارسال سریع و مطمئن
ارسال سریع و مطمئن به سراسر کشور در کمترین زمان و بالاترین کیفیت و تازگی
پرداخت در محل
پرداخت در محل
تنها در استان های دارای نمایندگی رسمی میوه باران
ضمانت عدم تطابق
ضمانت عدم تطابق
ضمانت تطابق تمامی محصولات با تصاویر
 ضمانت بازگشت
ضمانت بازگشت
ضمانت بازگشت در صورت مغایرت محصول ۲ ساعت پس از تحویل (درصورت استفاده یا برش محصولات از بازگشت محصول معذوریم)

انگور فرنگی بوته بادوامی است که طول آن به دو متر می رسد. گیاه شاخه های چوبی دارد و بدون ساقه مرکزی است.

برگ های آن معطر و رنگ سبز تیره دارند و بر روی شاخه های بلند گیاه به صورت یک درمیان جفت یا خوشه بیرون می آیند.

در بهار گل های سفید مایل به سبز از محور خوشه ها آویزان شده و بعدا به میوه ارغوانی تیره انگور فرنگی تبدیل می شوند

به فارسی «انگور فرنگی» و به ترکی «فرنگ اوزومی» گفته می شود. در اصطلا ح مازندران در نور و کجور «گالش انگور» و «گالش انگورک» و در رودسر «دیوانگوری» نامیده می شود. گیاه شناسان هندی نام اصلی این گیاه را grossularia.R و سایر نام ها را نام های مترادف ذکر می کند.

این گیاه بومی مناطق شمال و مرکزی اروپا و غرب آسیاست و به صورت خودرو در خاک های مرطوب در جنگل های شمال می روید

ترکیبات شیمیایی انگور فرنگی

از نظر ترکیبات شیمیایی در برگ های تازه گیاه، وجود اسید سیانید ریک گزارش شده است.

در میوه انگور فرنگی تیغ دار، مقدار قند (حدود ۷ درصد دکستروز و لوولوز) و در حدود ۱/۵درصد اسیدهای آزاد، نظیر سیتریک اسید، مالیک اسید و وینیک اسید و در میوه نرسیده سوکسی نیک اسید، کمی مواد آلبومینوئیدی، تانن و... یافت می شود.

در تخم آن مقادیری لعاب وجود دارد.در غنچه ها و جوانه های گیاه، اسانس روغنی فرار وجود دارد. در میوه آن مالیک اسید، سیتریک اسید، تارتاریک اسید و پکتین مشخص شده است. در اسانس جوانه های آن نوپینن، ال سابی نن و دی- کاریوفیلن یافت می شود.

خواص درمانی انگور فرنگی

میوه های انگور فرنگی سرد و خشک است.

1)خنک کننده است

2) ملین است

3) مسکن سردرد است

4) مدر است

5) دم کرده ی برگها و سرشاخه ها به عنوان مدر استفاده می شود.

6) برای تسکین رماتیسم خوب است

7) قابض است

8) در موارد نقرس و ورم مفاصل و سنگ کلیه اثر مفید دارد

9) در درمان اغلب انواع میگرن و سرفه ها و سیاه سرفه مفید است

10) غرغره ی جوشانده ی آن برای تسکین گلودرد و ورم لوزه و بندآوردن خونریزی از لثه مفید است

مضرات انگور فرنگی

زیاده روی در خوردن میوه انگور فرنگی مضر است و اختلالاتی را به وجود می آورد.

Red Currant Health Benefits: A Tart Berry for Health

Updated on July 7, 2017

Red currants may be small, but they are actually tiny powerhouses of essential vitamins, minerals and antioxidants that are key to looking youthful, feeling great and keeping healthy and nourished.

Red currants are sweet yet immensily tart berries, with similar flavour to blackberries. Compared to other berries, red currants are not that popular as they are too tart to eat by themselves. However, they are not to be tossed aside, the do contain several health benefits and are rich in antioxidants, as most berries are. Their beautiful appearance and striking colour make them popular decorative pieces and garnishing items in different cuisines.

Red currants are often made into jams, as well as being used in various desserts, drinks and also in alternative medicine.

Red currants look absolutely gorgeous with their tiny round fruit handing in a bunch like grapes, and a rich red colour.
Red currants look absolutely gorgeous with their tiny round fruit handing in a bunch like grapes, and a rich red colour. | Source

Next time you buy red currants, add them to your smoothies, juices or sauces, to make the most of this beautiful red fruit.

The table below shows the various nutrients in red currants, per 100 g serving:

Red Currant Nutrition Facts

Nutrient
Health Benefits
% Daily Value
Potassium
Stabilizes blood pressure, promotes cardiovascular health
7%
Fiber
Prevents constipation
17%
Protein
Building blocks of life, important in the growth and maintenance of every cell in the body.
2%
Vitamin C
Strengthens the immune system, prevents free radical damage in body cells
68%
Vitamin B6
Necessary for new skin cell formation.
5%
Magnesium
Needed for transmission of nerve impulses, detoxification and energy production.
3%
Iron
Essential for the formation of red blood cells.
5%
Calcium
Important in the formation of strong bones and teeth
3%
Table showing nutrition per 100g of red currant berries. Data sourced from USDA.
Red currants are gorgeous and are popularly used as garnishes in food.
Red currants are gorgeous and are popularly used as garnishes in food. | Source

Quick Red Currant Facts

  • A mature red currant bush can produce up to 4 kilograms of fruit each summer.
  • Red currants are native to parts of Western Europe and Asia.
  • White currants, which come from the same red currant plant, are often sold as different fruits but they are simply albino versions of red currants!
  • 100 g of red currant contains 56 calories.
  • Red currants are fat-free and cholesterol-free.

Red Currant Health Benefits

1. Red Currants for Beautiful Skin. All berries including red currants, are packed with nutrients that are particularly beneficial for skin. Red currants in particular are rich in B vitamins and Vitamin C. Vitamin C is a powerful antioxidant that fights and even reverses free radical damage in skin cells. These vitamins also help with skin cell regeneration and promote healing from harmful UV ray damage. This makes red currants a great food to add to your skin care diet.

2. Red Currants to Boost your Blood. Red currants are rich in iron, which is popularly known to be essential for the formation of red blood cells. Red blood cells constitute 40 - 45% of the total composition of blood. Red blood cells are highly important as they carry out the work of transporting blood and other nutrients to various cells and organs in the body. Lack of iron can have many consequences, which can be avoided by taking iron rich foods, including fruits like red currants.

3. Red Currants for a Strong Immune System. Red currants are rich in vitamin C, which strengthens the immune system, nourishing it to prevent the body from succumbing to viral and bacterial attacks. It prevents not only common colds, but also gives the body the ability to fight against the formation of certain kinds of cancers. Vitamin C also plays an antioxidant role in the respiratory tract, thus proving to be a source of relief for asthmatics. The vitamin C contained in red currants also contains anti-histamine properties, which prevent and reduce the effect of allergies.

هیچ نظری ارسال نشده

نوشتن نقد و نظر

ردکارنت فریز شده (بسته 500 گرمی)

ردکارنت فریز شده (بسته 500 گرمی)

فروش ردکارنت فریز شده

نوشتن نقد و نظر