پرتقال صادراتی (Export Oranges)

پرتقال صادراتی (Export Oranges)

دوستانی که قصد صادرات به کشورهایی که به صورت لیست بار در زیر را دارند با دفتر صادرات در تبریز سرکار خانم خطیبی تماس بگیرند. تبریز تلفن همراه:  09338442231 تلفن ثابت: 04134412351
محصول در این دسته بندی وجود ندارد