بخش صادرات

تبریز

تلفن همراه:  09338442231

تلفن ثابت: 04134412351

پشتیبانی و دفتر مرکزی:

031-34502128 | 09338687768

جذب نمایندگی انحصاری:

09133020195

------------------------------------

 ایمیل : info@mivebaran.com