استخدام

1.جذب بازاریاب در کلیه شهر ها با پایه حقوق 500 هزار تومان و درصد فروش(یک ماه آزمایشی)

2.جذب نیرو برای تبلیغات به صورت حرفه ای با حقوق 500  هزار  تومان پایه و درصد جذب (یک ماه آزمایشی)

جذب نمایندگی

(ایران)

جذب نمایندگی فعال در کلیه شهر های ایران

برای اطلاع از شرایط و چگونگی فعالیت با شماره تماس 09133020195(مهندس محمد حسین هوشنگی) تماس بگیرید.