هر شخص در فروشگاه اینترنتی میوه باران میتواند یک حساب کاربری داشته باشد و از طریق آن اقدام به خرید محصول کند.

*شما می توانید از طریق آموزش تصویری زیر اقدام به  "ایجاد حساب کاربری"  کنید: